Producenci
Promocje
KRZEMIEŃ Glass umywalka szklana 100-01 kolor 31M
KRZEMIEŃ Glass umywalka szklana 100-01 kolor 31M
1 620,00 zł 1 458,00 zł
szt.
ELITA Mody szafka z blaterm 90 cm / zmiana ekspozycji/
ELITA Mody szafka z blaterm 90 cm / zmiana ekspozycji/
4 062,00 zł 1 700,00 zł
szt.
Produkt dnia

579-075-494

571-245-236


biuro@ceralux.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I . Informacje ogólne

I.1.  Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego ceralux.pl , zwanego dalej „Sklepem Internetowym”.

 I.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 I.3. Właścicielem Sklepu Internetowego ceralux.pl  jest Ceralux Leszek Osipiuk , z siedzibą w Warszawie 00-716, ul. Bartyckiej 26/16A paw. 844, REGON: 147267835, NIP: 5211672992.

I.4. Regulamin określa w szczególności:

a)      warunki i zasady składania zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

b)      zasady dokonywania rejestracji, korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

c)      zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

I.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 a)      komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą Java Script;

b)      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 I.6. Do poprawnego działania Sklepu Internetowego wymagana jest obsługa "ciasteczek" (cookies) przez przeglądarkę internetową Kupującego.

I.7. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu ceralux.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

I.8. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 I.9. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie całego kraju.

 I.10. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 I.11. Zamówienia należy składać w języku polskim.

 I.12. Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy, chyba że opis stanowi inaczej.

 I.13. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zgodnie z pkt II.9. Regulaminu.

 I.14. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania lub wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego. Prawo wycofania towaru nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zgodnie z pkt II.9. Regulaminu.

 I.15. Mimo dołożenia wszelkich starań Sklep Internetowy nie gwarantuje, że publikowane dane w opisach towarów nie zawierają uchybień lub błędów. Różnice wynikające z ustawień komputera nie mogą stanowić podstawy roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem działań, Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym.

 II. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 II.1. Składanie zamówień możliwe jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Termin, o którym mowa w pkt II.9. w przypadku zamówień złożonych w soboty, niedziele oraz święta rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 II.2. Kupującym w ramach Sklepu Internetowego, zwanym dalej „Kupującym” może zostać każdy, kto prawidłowo zrealizuje procedurę składania zamówienia na stronie internetowej: www.ceralux.pl Kupującym nie może być osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.

 II.3. W celu zawarcia umowy sprzedaży (umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.ceralux.pl, dokonać wyboru towaru, wyboru sposobu dostawy oraz płatności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 II.4. Formy składania zamówień:

a)      po uprzedniej rejestracji w systemie Sklepu Internetowego;

b)      z pominięciem uprzedniej rejestracji w systemie Sklepu Internetowego, przy wykorzystaniu opcji „Zakup bez rejestracji”.

 II.5. Rejestracja w systemie Sklepu Internetowego jest dobrowolna. W celu dokonania rejestracji należy wejść na stronę   internetową www.cereralux.pl  dokonać wyboru opcji rejestracji, podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Podczas rejestracji Kupujący zobowiązany jest podać imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj oraz aktualne adres e-mailowy oraz numer telefonu.

 II.6. Składając zamówienie przy wykorzystaniu opcji „Zakup bez rejestracji” Kupujący zobowiązany jest podać imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj oraz aktualne adres e-mailowy oraz numer telefonu. W toku realizacji zamówienia Sklep Internetowy będzie kontaktował się z Kupującym przy wykorzystaniu tak wskazanych informacji.

 II.7. W razie deklaracji chęci otrzymania faktury VAT, Kupujący zobowiązany jest podać dane do faktury.

II.8. Złożenie przez Kupującego zamówienia potwierdza akceptację treści Regulaminu i stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ceralux Leszek Osipiuk z siedzibą w Warszawie umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 II.9. W terminie trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia na adres e-mailowy Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawierać będzie informacje dotyczące:

a)      przedmiotu zamówienia;

b)      jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych towarów, w tym kosztów dostawy;

c)      wybranej metody płatności oraz numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty;

d)      wybranego sposobu dostawy;

e)      czasu dostawy.

 II.10. Zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym, a Ceralux Leszek Osipiuk  następuje z chwilą przesłania Kupującemu wiadomości potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z pkt II.9. Regulaminu w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jej treścią.

II.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

II.12. Ceralux Leszek Osipiuk z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo chwilowego zawieszenia możliwości zamawiania towarów Sklepu w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych systemu, aktualizacji danych bądź też z innych powodów uniemożliwiających prawidłowe działanie Sklepu. W przypadku zaplanowanej konserwacji systemu, Sklep wcześniej poinformuje o tym Kupującego na stronie głównej Sklepu.

II.13. Zmiana lub anulowanie Zamówienia możliwe są do chwili otrzymania przez Kupującego wiadomości potwierdzenia złożenia zamówienia, zgodnie z art. II.9. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu ceralux.pl telefonicznie pod numerem: 579-075-494  lub e-mailem: biuro@ceralux.pl.

II.14. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia, bez informowania Kupującego.

II.15. Kupujący składający zamówienie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Ceneo S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Ceralux Leszek Osipiuk oraz Ceneo SA, swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie ceralux.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

II.16. Nie zostaną zrealizowane zamówienia jeżeli:

a)      Sklep Internetowy nie potwierdzi zamówienia zgodnie z pkt  II.9. Regulaminu;

b)      Kupujący nie dokona zapłaty za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy, zgodnie z przesłanym przez Sklep Internetowy potwierdzeniem zamówienia w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia zgodnie z pkt II.9. Regulaminu;

c)      w przypadku wyboru sposobu płatności „za pobraniem” – gdy Kupujący nie potwierdzi wybranej przez siebie opcji poprzez wybór aktywnego linku, zawartego w przesłanej wiadomości e-mail.

II.17. W przypadku zamówienia towaru oznaczonego opcją „na specjalne zamówienie”, termin określony w pkt II.9. Regulaminu wynosi 14 dni roboczych. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość zaproszenia Kupującego do zawarcia umowy przedwstępnej zakupu wybranego towaru w siedzibie właściciela Sklepu Internetowego pod adresem www.ceralux.pl. Realizacja zamówienia następuje na podstawie zawartej umowy sprzedaży, która nie jest umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa ani umową zawartą na odległość rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

III. Ceny i metody płatności

III.1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

III.2. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:

a)      przelewem na numer konta bankowego mBank

77 1140 2004 0000 3302 7614 7645

b)  gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym, Warszawa Ul. Bartycka 26 paw.16A stoisko 844

c) płatność online - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185

 

III.3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT (jeżeli Kupujący tak zadeklaruje w zamówieniu).

IV. Dostawa

IV.1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia. Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do domu, mieszkania, biura itp.

IV.2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską, lub odbiór osobisty pod adresem: 00-716 Warszawa, Ul. Bartycka 26 pawilon 16A stoisko 844. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

IV.3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się w dniu powszednie w godzinach pracy firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę, tj. od godziny 8:00 do godziny 16:00. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z wysyłką towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej, określone są w regulaminie firmy kurierskiej.

IV.4. W przypadku wyboru sposobu płatności „za pobraniem” towar wysyłany jest w ciągu 24 godzin od potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z pkt II.9. Regulaminu. W przypadku pozostałych sposobów płatności towar wysyłany jest w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty w pełnej wysokości na koncie Sklepu Internetowego. W razie braku towaru Kupujący zostanie powiadomiony o przewidywanym terminie dostawy w wiadomości e-mailowej, poprzedzającej potwierdzenie zamówienia zgodnie z pkt II.9. Regulaminu. Dla potwierdzenia zamówienia zgodnie z pkt II.9. Regulaminu wymagane jest dokonanie akceptacji wskazanego czasu dostawy w formie wiadomości e-mail. Termin określony w pkt II.9. Regulaminu biegnie od chwili otrzymania potwierdzenia zaproponowanego terminu dostawy.

IV.5. Wysyłka zamówionego towaru następuje do godziny 13 z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.

IV.6. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury lub paragonu.

IV.7. Sklep Internetowy zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Kupującego o ewentualnych opóźnieniach w dostawie.

IV.8. Jeżeli wskutek niedostępności towaru Sklep Internetowy nie może zrealizować zamówienia, niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego oraz zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Zwrot pieniędzy nastąpi najpóźniej w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy.


V. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

V.1. Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: Ceralux Leszek Osipiuk 00-716 Warszawa,Ul. Bartycka 26 pawilon 16A stoisko 844, podany w niniejszym Regulaminie.

V.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

V.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

V.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Ceralux 00-716 Warszawa,Ul. Bartycka 26 paw.16A stoisko 844

V.5. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Zgodnie z dyrektywą 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.5.1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość, koszty zwrotu towaru do Sklepu Internetowego pokrywa Kupujący.

V.6. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia przesyłek zwrotnych wysłanych "za pobraniem".

V.7. Zwrot kwoty za zwracany towar nastąpi tylko i wyłącznie na rachunek bankowy wskazany na oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, po fizycznym dostarczeniu towaru do sklepu i weryfikacji tego towaru przez pracownika sklepu.

VI. Reklamacje dotyczące towarów

VI.1. Ceralux Leszek Osipiuk z siedzibą w Warszawie jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

VI.2. Koszt związanego z reklamacją wadliwego towaru odesłania rzeczy pokrywa Sklep Internetowy.

VI.3. W przypadku naprawy wadliwego towaru lub wymiany na nowy, koszty odesłania wadliwej rzeczy poniesione przez Kupującego oraz koszt wysyłki rzeczy naprawionej lub wymienionej, pokrywa Sklep Internetowy.

VI.4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres  Ceralux , 00-716 Warszawa Ul. Bartycka 26 pawilon 16A stoisko 844 lub biuro@ceralux.pl(adres e-mail). Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VI.5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub rozbieżności produktu przesłanego z zamówionym będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia lub rozbieżności sporządzonego przez Kupującego w obecności kuriera bądź pracownika Sklepu w momencie dostarczania przesyłki i potwierdzonego przez niego podpisem.

VI.6. Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta i/lub dystrybutora. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji, która jest wystawiona przez gwaranta na podstawie dokumentu zakupu. Większość sprzedawanych produktów w sklepie posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów.

VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

VII.1. Ceralux Leszek Osipiuk z siedzibą w Warszawie podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

VII.2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Ceralux Leszek Osipiuk z siedzibą w Warszawie o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

VII.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: 00-716 Warszawa Ul. Bartycka 26 pawilon 16A stoisko 844 lub e-mailowo pod adres biuro@ceralux.pl.

VII.4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

VII.5. Sklep ceralux.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VIII. Postanowienia końcowe

VIII.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

VIII.2. Uzyskane dane osobowe Konsumenta będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez Sklep Internetowy w celu realizacji zamówienia Kupującego. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o  ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.)

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl